Info clips – moderne Tai Chi Vormen en oefenmethode binnen de School

Info clip Taiji Quan Nei Dan

24 Vorm – Yang stijl

40 Vorm – Yang stijl

32 Zwaard vorm – Yang stijl

42 Combinatie vorm – Yang stijl

42 Combinatie Zwaard Vorm -Yang stijl

Yang Stijl Pushing Hands demo

Informatie video over Tai Chi Chuan